mulighed for støtte.

Mulighed for støtte til barnet:

Hvis dit barn skulle få brug for særllig støtte , fx i form af af fysioterapeut eller talepædagog, så er dette også muligt i en privat dagpleje. Børnene har adgang til de samme støttemuligheder i kommunen, uanset hvordan de passes.

I den private dagpleje har vi også mulighed for at benytte os af kommunens inklusionspædagoger, som både arbejder med børnene i dagplejen og hjemme hvis der er brug for dette.

tilsyn:

I den private dagpleje er der anmeldt/uanmeldt tilsyn fra Varde kommune.